Vietnam

UA ZENSEN
Liên đoàn lao động Dệt may, Hóa chất, Thực phẩm,
Thương mại và Dịch vụ Nhât Bản

Thời gian làm việc từ 9:00 đến 17:15.
*Các ngày thường trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật, và ngày nghỉ lễ.

UA ZENSEN với 1,85 triệu Công đoàn viên

Ngày mồng 6 tháng 11 năm 2012, UI ZENSEN và JSD hợp nhất tạo thành liên hợp UA ZENSEN. UA ZENSEN trở thành Liên đoàn lao động lớn nhất Nhật Bản với 1,85 triệu thành viên từ 2,218 tổ chức Công đoàn lao động (tính đến tháng 9 năm 2020).
UA ZENSEN là Liên đoàn lao động đa ngành nghề, liên quan chặt chẽ đến cuộc sống hằng ngày, như là: Dệt may- May mặc, Y dược- Mỹ phẩm, Hóa chất- Năng lượng, Gốm sứ- Vật liệu xây dựng, Thực phẩm, Phân phối hàng hóa, In ấn, Giải trí- Dịch vụ, Phúc lợi-Y học, Phái cử- Giao khoán, Đấu thầu, v.v.

Cấu Tạo Tổ Chức

Cấu Tạo Công Đoàn Viên

Số Công Đoàn Viên Của Các Công Đoàn Lao Động
Số Công đoàn viên Số Công đoàn lao động
1-99 1.118
100-299 448
300-999 333
1.000-2.999 190
3.000- 129
Tổng 2.218 Công đoàn lao động

Hướng Dẫn UA ZENSEN Năm 2023