Myanmar

  • အီးမေးလ်လိပ်စာအား မှားဖြည့်မိပါက ပြန်စာမပို့နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသဖြင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ မမှားမိရန် သတိထားစေလိုပါသည်။ Golden Week အလုပ်ပိတ်ရက် ၊
  • နွေရာသီအလုပ်ပိတ်ရက်များနှင့် နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက် ကာလများတွင် ပြန်စာနောက်ကျနိုင်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
မဖြည့်မနေရအမည်

မဖြည့်မနေရအီးမေးလ်လိပ်စာ

မဖြည့်မနေရအီးမေးလ်လိပ်စာ(အတည်ပြုရန်)

မဖြည့်မနေရခရိုင် (ပရီဖက်ချာ)

မဖြည့်မနေရအသက်

ဆန္ဒအလျောက်အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား

ဆန္ဒအလျောက်လုပ်ငန်းအမည်

မဖြည့်မနေရအလုပ်သမားသမဂ္ဂ ရှိ/မရှိ

မဖြည့်မနေရအလုပ်သမားသမဂ္ဂသို့ အဖွဲ့ဝင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ

မဖြည့်မနေရအလုပ်စာချုပ်ပုံစံ

မဖြည့်မနေရဆွေးနွေးလိုသော အကြောင်းအရာ